strachy inspirowane polskim folklorem

Etno-cudaki to gra dla młodszych i najmłodszych inspirowana polska kulturą ludową.

Jest naszą odpowiedzią na popularne zachodnie przekazy popkulturowe dla dzieci. Chcemy przyczynić się do tego, aby rodzime wartości nie były zamazywane i spychane na dalszy plan, Częstokroć „nasze” stwory, zmory i upiory są o wiele bardziej ciekawe, chimeryczne i bardziej atrakcyjne wizualnie i wyobrażeniowo, od proponowanych nam „gotowców” spoza granic naszego polskiego podwórka. Słowiańskie strachy są w znakomitej większości związane z życiem codziennym polskiej wsi, do którego odnoszą się ich wyobrażenia.

Etno-cudaki zostały starannie wybrane i opracowane do tej aplikacji w oparciu o źródła zastane, publikacje naukowe i konsultacje merytoryczne. Interpretacją podań, legend i opisów dotyczących demonologii ludowej, zajął się interdyscyplinarny zespół projektowy – etnolog, grafik i programista.

Chcielibyśmy, aby Etno-cudaki, oprócz dostarczenia rozrywki, pomogły odbiorcom spojrzeć nieco inaczej na naszą kulturę ludową i dały możliwość, powód do dalszych poszukiwań polskich i słowiańskich treści kulturowych, do czego gorąco zachęcamy!

Etno-cudaki są efektem warsztatów „Etno-projekt 2.0. Inspiracje etniczne i nowe technologie” organizowanych przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego w 2014r. Dofinansowano środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa,” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Inspiracje i literatura:

Baranowski Bohdan, W kręgu upiorów i wilkołaków, Wydawnictwo Łódzkie 1981

Brückner Aleksander, Mitologia słowiańska i polska, PWN 1985

Kolczyński Jarosław, Wizerunek diabła w kulturze ludowej, w: Człowiek i Światopogląd. - 1988, nr 12, s. 77-83

Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Rytm

Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian T. II (Kultura duchowa), Kraków 1929

Pełka Leonard J., Polska demonologia ludowa, Iskry 1987

Podgórscy Barbara i Andrzej, Wielka Księga Demonów Polskich – leksykon i antologia demonologii ludowej, Wydawnictwo KOS 2005

Simonides Dorota, Śląski horror o diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach, Śląski Instytut Naukowy 1984

Zych Paweł, Vargas Witold, Bestiariusz słowiański, Bosz 2012